Sistemul de asigurare a securitatii
Supravegherea accesului si productiei
Receptia, urmarirea si controlul cantitativ
Distrugerea maculaturii

Fabricarea biletelor de banca, hartiilor de valoare si a celorlalte documente de securitate se realizeaza in cadrul Imprimeriei Bancii Nationale in conditii deosebite de securitate.

Conceptul de asigurare a securitatii dezvoltat si implementat in cadrul societatii noastre raspunde tuturor cerintelor Bancii Nationale a Romaniei si ia in considerare toate aspectele legate de aceasta problema.

Existenta unor proceduri, reguli si reglementari stricte in domeniul securitatii este esentiala in activitatea noastra. Aplicarea lor se face in toate etapele si la toate procesele care se desfasoara in cadrul Imprimeriei.

Asigurarea unor conditii de securitate corespunzatoare implica un control riguros asupra tuturor intrarilor si iesirilor, un sistem de supraveghere video a incintelor de acces, depozitare si productie, precum si un sistem controlat de procesare si distrugere a maculaturii.


PRIMA PAGINA COMPANIA PRODUSE SI SERVICII ELEMENTE DE SECURITATE ASIGURAREA SECURITATII CONTACT NOUTATI
Copyright 2003 ® Imprimeria Bancii Nationsle a Romaniei. All rights reserved