Imprimeria BNR

Certificari

Imprimeria BNR - Certificari
R.A. Imprimeria Băncii Naţionale a României a adoptat şi are certificat un sistem integrat de management al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă si al securităţii informaţiei, în concordanţă cu cerinţele standardelor ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 si ISO/IEC 27001.