Imprimeria BNR

Despre noi

Imprimeria BNR - Despre noi

Imprimeria Băncii Naționale a României are o îndelungată tradiție în domeniul fabricării biletelor de bancă, precum și a altor imprimate și hârtii de valoare, activitate continuată cu deosebită responsabilitate până în prezent.

Conform Hotărârii de Guvern Nr. 231 din anul 1991, Imprimeria BNR este regie autonomă și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară în subordinea Băncii Naționale a României.

R.A. Imprimeria BNR este organizată și funcționează în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare și cu Regulamentul de organizare și funcționare, care face parte integrantă din Hotărârea de Guvern Nr. 231 / 1991.

Prin activitatea desfășurată, fiind o întreprindere publică de interes național ce creează valoare economică, Imprimeria BNR alocă cea mai mare parte a activelor sale în scopul îndeplinirii obiectului principal de activitate reprezentat de fabricarea bancnotelor necesare unei circulații monetare adecvate, conform cerințelor și standardelor Băncii Naționale a României.

Situații financiare:

Raportări contabile:

Raport activitate:

Raportul administratorilor:

Raport de audit anual:

Raport remunerații administratori și conducere:

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.