Imprimeria BNR

Imprimate securizate

Imprimeria BNR - Imprimate securizate

Imprimeria BNR tipăreşte în mod curent o gama variată de imprimate securizate, realizate în condiţii de maximă siguranţă, având implementate metode şi proceduri specifice pentru a asigura securitatea pe fluxul de fabricaţie, de la achiziţia şi depozitarea materiilor prime şi până la livrarea produselor finite către clienţii săi.

Imprimeria BNR tipăreşte imprimate securizate utilizate în sistemul bancar, precum:

  • cecuri bancare
  • bilete la ordin

De asemenea, Imprimeria Băncii Naţionale a României  realizează şi alte documente imprimate sau documente al căror sistem de emitere şi distribuire este reglementat prin lege, fiind puse în circulaţie de către entităţi publice sau private, sau orice alt imprimat care necesită protecţie împotriva contrafacerii, între care pot fi amintite:

  • bonuri valorice pentru carburant
  • tichete de masă
  • diplome, certificate, atestate
  • autorizaţii, permise
  • certificate, acţiuni, titluri cumulative, obligaţiuni

Imprimeria BNR deţine dreptul de utilizare exclusivă pe teritoriul României a modelelor de filigran, avand în prezent Certificate de înregistrare emise de Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci pentru desenele filigranelor încorporate în hârtia securizată utilizată la tipărirea diferitelor imprimate.

Alegerea suportului de imprimare şi a elementelor de securitate pentru fiecare imprimat sau document securizat se realizează în funcţie de cerinţele legale aplicabile, precum şi în funcţie de cerinţele specifice ale fiecărui client.

Pe lângă suportul de imprimare cu proprietăţi speciale, pentru realizarea imprimatelor şi documentelor securizate sunt utilizate softuri, echipamente, prin intermediul cărora sunt introduse în design elemente grafice de securitate, iar în procesul de tipărire se pot aplica cerneluri speciale, toate acestea oferind unicitate şi autenticitate produsului respectiv.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.