Imprimeria BNR

Organizare

Imprimeria BNR - Organizare

Conducerea R.A. Imprimeria Băncii Naţionale a României este asigurată de Consiliul de administraţie, iar activitatea curentă este asigurată de director. Banca Naţională a României este împuternicită să reprezinte interesele statului în Consiliul de administraţie al regiei.

Consiliul de administrație al regiei stabilește structura organizatorică și funcțională a regiei prin Organigramă.

Consiliul de administrație al R.A. Imprimeria BNR

Napoleon Pop
Președinte, administrator neexecutiv, reprezentant al Băncii Naționale a României
CV | Declarații de avere și interese;

Georgeta Rădulescu
Administrator executiv, Director General al R.A. Imprimeria BNR
CV | Declarații de avere și interese;

Ion Drăgulin
Administrator neexecutiv
CV | Declarații de avere și interese;

Laurenţiu Dragomir
Administrator neexecutiv
CV | Declarații de avere și interese;

Administratorii neexecutivi beneficiază începând cu luna decembrie 2017 de o indemnizație fixă brută lunară de 5.879 lei, stabilită avându-se în vedere prevederile art. 8 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Administratorii neexecutivi beneficiază începând cu luna ianuarie 2018 de o indemnizație fixă brută lunară de 7.092 lei, stabilită avându-se în vedere prevederile art. 8 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și OUG 79/2017 pentru modificarea și completarea legii nr. 227/2015 privind codul fiscal și OUG 90/2017 (art. 18) privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Administratorii neexecutivi pot primi la încheierea exercițiului financiar, în condițiile realizării indicatorilor cheie de perfomanță stabiliți de autoritatea publică tutelară și prevăzuți în contractul de mandat, o componentă variabilă anuală pe termen scurt în cuantum egal cu 3 indemnizații fixe brute lunare stabilite pentru administratorii neexecutivi ai regiei, respectiv suma de 21,276 lei, precum și o componentă variabilă pe termen mediu în cuantum de 7,092 lei, echivalentul unei indemnizații fixe brute lunare și o componentă variabilă pe termen lung în cuantum de 7,092 lei, tot echivalentul unei indemnizații fixe brute lunare.

Administratorul executiv poate primi la încheierea exercițiului financiar, în condițiile realizării indicatorilor cheie de perfomanță stabiliți de autoritatea publică tutelară și prevăzuți în contractul de mandat, o componentă variabilă anuală pe termen scurt stabilită la limita maximă de 3 indemnizații fixe brute lunare, respectiv suma de 65,739 lei, precum și o componentă variabilă pe termen mediu în cuantum de 43,826 lei, echivalentul a două indemnizații fixe brute lunare și o componentă variabilă pe termen lung în cuantum de 43,826 lei, tot echivalentul a două indemnizații fixe brute lunare.

Având în vedere prevederile art. 21 alin. 4 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și OUG 79/2017 pentru modificarea și completarea legii nr. 227/2015 privind codul fiscal și OUG 90/2017 (art. 18) privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, Directorul General beneficiază, începând cu luna aprilie 2018 de o indemnizație fixă brută lunară de 21.913 lei, stabilită de Consiliul de administrație al regiei în limita stabilită de Banca Națională a României pentru membrul executiv al acestuia.

Foști membri ai Consiliului de administrație al R.A. Imprimeria BNR

Nicoleta Ciubuc – Declarații de avere și interese
Adrian Pavel – Declarații de avere și interese
Cristian Ciornei – Declarații de avere și interese
Elefterian Dumitrescu – Declarații de avere și interese
Georgeta Rădulescu – Declarații de avere și interese
Ioana Indrea – Declarații de avere și interese
Laurențiu Dragomir – Declarații de avere și interese
Declarații de avere și interese
Declarații de avere și interese
Nicoleta Coman – Declarații de avere și interese
Carmen Gheorghiu – Declarații de avere și interese
Marius Mitrus – Declarații de avere și interese
Damian Bogdan – Declarații de avere și interese

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.