Imprimeria BNR

Organizare

Imprimeria BNR - Organizare

Conducerea R.A. Imprimeria Băncii Naţionale a României este asigurată de Consiliul de administraţie, iar activitatea curentă este asigurată de director. Banca Naţională a României este împuternicită să reprezinte interesele statului în Consiliul de administraţie al regiei.

Consiliul de administrație al regiei stabilește structura organizatorică și funcțională a regiei prin Organigramă.

Consiliul de administrație al R.A. Imprimeria BNR

Napoleon Pop
Președinte, administrator neexecutiv provizoriu, reprezentant al Băncii Naționale a României
CV
| Declarații de avere și interese;
CV
| Declarații de avere și interese;
CV | Declarații de avere și interese;
CV | Declarații de avere și interese;

Georgeta Rădulescu
Administrator executiv provizoriu, Director General provizoriu al R.A. Imprimeria BNR
CV | Declarații de avere și interese;
CV | Declarații de avere și interese;
CV | Declarații de avere și interese;

Stan Mihaela-Dana
Administrator neexecutiv provizoriu
CV | Declarații de avere și interese;
CV | Declarații de avere și interese;
CV | Declarații de avere și interese;

Ion Drăgulin
Administrator neexecutiv provizoriu
CV | Declarații de avere și interese;
CV | Declarații de avere și interese;
CV | Declarații de avere și interese;

Laurenţiu Dragomir
Administrator neexecutiv provizoriu
CV | Declarații de avere și interese;
CV | Declarații de avere și interese;
CV | Declarații de avere și interese;
CV | Declarații de avere și interese;

Administratorii neexecutivi provizorii beneficiază începând cu luna iunie 2022 de o indemnizație fixă brută lunară de 10.170 lei, stabilită avându-se în vedere prevederile art. 8 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Directorul General provizoriu beneficiază, începând cu luna iunie 2022 de o indemnizație fixă brută lunară de 30.510 lei, stabilită de Consiliul de administrație al regiei în limita stabilită de Banca Națională a României pentru membrul executiv al acestuia.

Foști membri ai Consiliului de administrație al R.A. Imprimeria BNR

Nicoleta Ciubuc – Declarații de avere și interese
Adrian Pavel – Declarații de avere și interese
Cristian Ciornei – Declarații de avere și interese
Elefterian Dumitrescu – Declarații de avere și interese
Georgeta Rădulescu – Declarații de avere și interese
Ioana Indrea – Declarații de avere și interese
Laurențiu Dragomir – Declarații de avere și interese
Declarații de avere și interese
Declarații de avere și interese
Nicoleta Coman – Declarații de avere și interese
Carmen Gheorghiu – Declarații de avere și interese
Marius Mitrus – Declarații de avere și interese
Damian Bogdan – Declarații de avere și interese

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.