Imprimeria BNR

Securitatea productiei

Imprimeria BNR - Securitatea productiei

În baza reglementărilor legale aplicabile şi a procedurilor proprii necesare desfăşurării activităţii, în cadrul Imprimeriei BNR este implementat un sistem securizat de monitorizare şi control al accesului tuturor persoanelor în incintă şi, după caz, în spaţiile de producţie.

De asemenea, monitorizarea activităţilor se realizează în regim continuu şi astfel se poate supraveghea şi controla respectarea tuturor procedurilor de securitate care ţin de specificul activităţii, securitatea şi siguranţa angajaţilor.

Toate materiile prime care înglobează elemente de securitate, indiferent dacă este vorba despre hârtie specială sau polimer, cerneluri de securitate sau alte tipuri de materiale, sunt depozitate în tezaure securizate şi sunt supuse unui regim strict de evidenţă, verificare, control şi supraveghere. Fiecare intrare/ieşire în/din diferite faze tehnologice se realizează urmând proceduri şi instrucţiuni specifice, fiind controlată şi certificată de personal specializat.